By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 1, s. 18-23
Annotation: Článek o problematice původu a data narození B. Němcové u příležitosti 200. výročí narozenin spisovatelky.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 59-66
Annotation: Článek o způsobu vnímání jinakosti v povídce "Divá Bára" B. Němcové.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 229-235
Annotation: Studie o vztahu B. Němcové k Bulharsku, bulharské kultuře a bulharskému národnímu obrození.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie o způsobech vyjadřování dětských hrdinů v literární tvorbě B. Němcové ve srovnání s prózami J. K. Tyla a V. Hálka.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 219-228
Annotation: Článek o současných tendencích (obzvláště v oblasti naratologie) ve výzkumu "Babičky" B. Němcové.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 163-171
Annotation: Studie se zabývá výsledky výzkumu čtení dvou verzí "Babičky" B. Němcové - kritického a jazykově aktualizovaného vydání - mezi žáky 2....
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek se věnuje F. X. Šaldovi u příležitosti 150. výročí od narození kritika. Autor připomíná základní teze z eseje "Nová krása : její...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 187-189
Annotation: Úvaha o výuce literatury na základních a středních školách; autor zmiňuje článek B. Cihelkové: Zrušte Babičku, nerozumíme jí.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 1, s. 35-38
Annotation: Kritický rozbor nového vydání "Babičky" B. Němcové v současné češtině.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 13-21
Annotation: Studie k výsledkům průzkumu schopnosti studentů porozumět dílům české literatury 19. století na příkladu děl A. Jiráska (výzkum proběhl...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 205-206
Annotation: Recenze. Doplněno o úryvek z recenzované publikace.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 4, s. 169-177
Annotation: Studie z jazykovědného hlediska rozebírající sloh dětí Boženy Němcové v jejich dopisech matce.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66-74
Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 9/10, s. 209-214
Annotation: Referát o diskusi se studenty na dané téma, hovořilo se mj. o uvedených spisovatelích; s ukázkami z domácích prací žáků na stejné téma.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 3/4, s. 49-52
Annotation: Němcová Božena; recenze porovnávající práci H. S. s monografiemi: Ivanov Miroslav, Zahrada života paní Betty (později Boženy N.) a Polák Josef,...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 289-294; č. 8, duben 1985, s. 342-352
Annotation: Teoretický výklad v prvé části článku je doložen v části druhé příklady volenými z díla: K. H. M., Němcová Božena, Neruda Jan, Wolker...
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 5, leden 1980, s. 221-225
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 2, únor, s. 76-78
Annotation: Autor v článku sděluje své zkušenosti se zavedením literárních desetiminutovek (ústní cvičení, ukázka z knihy) do výuky.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 2, únor, s. 83-89
Annotation: Článek připomíná aktuální kulturní výročí.
Article