By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 86-88
Annotation: Recenze románu "Domeček" T. Límanové.
Article
3
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 172-181
Annotation: Studie o vztahu výtvarného umění a literatury, konkrétně o Mikoláši Alšovi a jeho ilustracích k významným českým literárním dílům a inspiracích...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 1, s. 1-4
Annotation: Článek o čtenářském účinku vybraných povídek; mj. níže zmíněných.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 168-175
Annotation: Rozbor povídky Pan Ryšánek a pan Schlegl z níže zmíněného souboru J. Nerudy, zejm. k prostorovým dispozicím příběhu.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 2, s. 75-81
Annotation: Studie analyzující obsahy níže zmíněného Nerudova díla uveřejněné na internetu.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 111-119
Annotation: Přehledová studie o vývoji sociální balady v české literatuře. Těžiště stati však spočívá v praktické části, kde autorka na vybraných...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 5, s. 247-248
Annotation: Polemická glosa k textu D. Mocné (Český jazyk a literatura 57, 2006/2007, č. 2, s. 60-68).
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 2, s. 60-69
Annotation: Analýza povídkového souboru J. Nerudy, inspirovaná teorií fikčních světů.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66-74
Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 9/10, s. 209-214
Annotation: Referát o diskusi se studenty na dané téma, hovořilo se mj. o uvedených spisovatelích; s ukázkami z domácích prací žáků na stejné téma.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 4, prosinec 1988, s. 163-168
Annotation: Doloženo srovnáním Kosmovy a Dalimilovy kroniky a básní: Neruda Jan a Hálek Vítězslav; Kosmas, Dalimilova kronika.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 5, leden 1986, s. 221-223
Annotation: K 90. výročí prvého vydání.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 289-294; č. 8, duben 1985, s. 342-352
Annotation: Teoretický výklad v prvé části článku je doložen v části druhé příklady volenými z díla: K. H. M., Němcová Božena, Neruda Jan, Wolker...
Article
16
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 10, červen 1984, s. 456-460
Annotation: K 150. výročí narození.
Article
18
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 6, únor 1984, s. 255-261
Annotation: Metodický rozbor ukázek z literatury druhé poloviny 19. století v čítance pro 7. ročník (Neruda Jan; Rais Karel Václav, V boudě; Světlá Karolina,...
Article