By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 226-231
Annotation: Článek ke 100. výročí vydání "Almanachu na rok 1914".
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 10-15
Annotation: Úvaha o problematických aspektech a tématech (česká avantagarda, česká literatura po druhé světové válce) výuky literatury.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 1-10
Annotation: Analýza básnické skladby K. Biebla Nový Ikaros.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 7, březen 1986, s. 289-300
Annotation: Ilustrováno rozborem básní J. K. a: Neumann Stanislav Kostka.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 6, únor 1986, s. 265-273
Annotation: Metodický rozbor básní: Neumann Stanislav Kostka, Maková kytice; Wolker Jiří, Svatý kopeček; Hrubín František, Jobova noc; Kainar Josef, Taková...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 28, 1977/1978, č. 6, únor 1978, s. 281
Annotation: Výklad o původu.
Article
7
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 10, červen 1975, s. 433-436
Annotation: K 100. výročí narození.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 10, červen 1975, s. 469-471
Annotation: Návrh libreta ke školní výstavě.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 22, 1971/1972, č. 10, červen 1972, s. 440-445
Annotation: Studie.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 5, květen, s. 235-237
Annotation: Článek připomíná aktuální literární výročí.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 4, duben, s. 145-159
Annotation: Leninův obsáhlý portrét, sledující mj. jeho stopu v české literatuře.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 3, březen, s. 132-133
Annotation: Článek o tematickém výletu, který učitel pro své žáky uspořádal: "Ve jménu života i radosti i krásy."
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 8, říjen, s. 358-362
Annotation: První část článku pojednává o místě mimočítankové četby v literární výchově a výuce.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 3, březen, s. 129-132
Annotation: Článek o uměleckých večerech na pedagogické škole ve Stříbře (s redakčním dovětkem).
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 3, březen, s. 132-137
Annotation: Článek o druhé republice a německé okupaci v ohlase českých spisovatelů.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 85-87
Annotation: Recenze vydání Neumannových statí v Kritické knihovně.
Article