By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 243-244
Annotation: Nekrolog pedagoga a teoretika a historika dětské literatury V. Nezkusila.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 244-246
Annotation: Vzpomínkový článek na pedagogické působení teoretika a historika literatury V. Nezkusila.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 254-256
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 105-109
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 4, s. 193-194
Annotation: Jubilejní medailon V. Nezkusila.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 33-36
Annotation: Stať polemizuje s článkem V. Nezkusila Testování výsledků literární výchovy na středních školách - bude otištěn v příštím čísle ČJL.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 3/4, s. 87-88
Annotation: Glosy k hodnocení A. Jiráska ve dvou učebnicích literatury: B. Balajky (SPN 1970) a V. Nezkusila (Fortuna 1998); též o názoru historiků na Jiráska.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 1/2, s. 36-38
Annotation: Medailón k šedesátinám V. N.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 28, 1977/1978, č. 8, duben 1978, s. 380-383
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 23, 1972/1973, č. 3, listopad 1972, s. 142-144
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 4, prosinec 1962, s. 170-171
Annotation: Referát o textech, otištěných v časopise Česká literatura v průběhu let 1961 a 1962. Zmíněni jsou E. Pražák, A. Haman, B. Svozil, F. Vodička,...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 10, červen 1961, s. 457-458
Annotation: Polemika s Nezkusilovou recenzí Jankovičovy studie; zejména s hodnocením Jankovičova "rozboru jazyka díla" srovnávaného v recenzi s Danešovou...
Article