By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 9, květen 1989, s. 416-418
Annotation: O dnešní Koločavě a zapomnění, jež postihlo titulní postavu Olbrachtova románu.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 9, květen 1989, s. 418-419
Annotation: Továrek František (č. 9, s. 416-418).
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 4, prosinec 1987, s. 145-154
Annotation: Rozbor ukázek z knihy I. O. a: Majerová Marie, Nejkrásnější svět, uvedených v Pracovní antologii textů pro 3. ročník středních škol.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 8, duben 1986, s. 364-370
Annotation: Metodický rozbor próz: Olbracht Ivan, Vančura Vladislav, Čapek Karel, Drda Jan, Pujmanová Marie, Kozák Jan, Paustovskij Konstantin.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 289-294; č. 8, duben 1985, s. 342-352
Annotation: Teoretický výklad v prvé části článku je doložen v části druhé příklady volenými z díla: K. H. M., Němcová Božena, Neruda Jan, Wolker...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 294-301
Annotation: Metodický rozbor.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 6, únor 1985, s. 247-251
Annotation: Rozbor.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 5, leden 1982, s. 232-234
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 6. 1.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 5, leden 1980, s. 213-218
Annotation: K práci s texty J. Fučíka, M. Majerové a I. Olbrachta.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 28, 1977/1978, č. 1, září 1977, s. 14-23
Annotation: O díle V. Vančury, J. Haška, K. Čapka, I. Olbrachta a M. Majerové.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 22, 1971/1972, č. 8, duben 1972, s. 343-351
Annotation: Studie.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 4, prosinec 1962, s. 164-165
Annotation: Glosa k rozborům děl M. Majerové a I. Olbrachta v Naší řeči (45, 1962, č. 7/9).
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 342-350
Annotation: Přehledová stať.
Article