By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 182-188
Annotation: Studie o ústředních tendencích vývoje české prózy v období 1939-1945 (Protektorát Čechy a Morava). Autorka se soustřeďuje na literární tvorbu...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 1, s. 11-16
Annotation: Studie, věnovaná knižní prvotině M. Pujmanové. R. Svobodová je v textu zmiňována v souvislosti se svou korespondencí s M. Hennerovou, později...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 3/4, s. 49-58
Annotation: Rozbor děl: Vančura Vladislav, Pekař Jan Marhoul; Pujmanová Marie, Lidé na křižovatce; Hrubín František, Srpnová neděle.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 4, prosinec 1987, s. 155-160
Annotation: Rozbor.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 8, duben 1986, s. 364-370
Annotation: Metodický rozbor próz: Olbracht Ivan, Vančura Vladislav, Čapek Karel, Drda Jan, Pujmanová Marie, Kozák Jan, Paustovskij Konstantin.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 28, 1977/1978, č. 8, duben 1978, s. 345-348
Annotation: Rozbor.
Article
8
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 12, 1961/1962, č. 3, listopad 1961, s. 127-128
Annotation: Recenze prvních dvou svazků nové edice Profily (Čs. spisovatel).
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 342-350
Annotation: Přehledová stať.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 5, květen, s. 222-225
Annotation: Úvaha o tom, že být osobností "znamená nahradit stav institucionální stavem čistě lidským", rovněž zmiňuje některé vzpomínky spisovatelů...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 9, listopad, s. 385-389
Annotation: Úvaha o 17. listopadu 1939 a jeho zobrazení v literatuře.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 8, říjen, s. 370-372
Annotation: Článek o učitelových zkušenostech se cvičením ve čtení.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 3, březen, s. 132-137
Annotation: Článek o druhé republice a německé okupaci v ohlase českých spisovatelů.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 92-93
Annotation: Recenze jedenáctého svazku Fučíkových sebraných spisů.
Article