By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 1, s. 51-52
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 112-116
Annotation: Studie reflektující přístup mladých čtenářů ke knihám autorů 19. století na příkladu díla K. Světlé.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 7/8, s. 145-157
Annotation: Přehledový článek; především o: Rettigová Magdalena Dobromila, Němcová Božena, Světlá Karolina, Podlipská Sofie, Krásnohorská Eliška,...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 6, únor 1984, s. 255-261
Annotation: Metodický rozbor ukázek z literatury druhé poloviny 19. století v čítance pro 7. ročník (Neruda Jan; Rais Karel Václav, V boudě; Světlá Karolina,...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 6, únor 1980, s. 271-274
Annotation: Medailón k výročí narození.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 7, březen, s. 296-309; č. 8, duben 1970, s. 341-343
Annotation: Rozbor postav v prózách s ještědskou tematikou.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 14, 1963/1964, č. 7, březen 1964, s. 334-336
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 2, únor, s. 91-92
Annotation: Recenze Špičákovy edice vzpomínek a listů K. Světlé.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 2, únor, s. 83-89
Annotation: Článek připomíná aktuální kulturní výročí.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 5, květen, s. 227-230
Annotation: Článek připomíná hlavní kulturní výročí roku.
Article