By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie o způsobech vyjadřování dětských hrdinů v literární tvorbě B. Němcové ve srovnání s prózami J. K. Tyla a V. Hálka.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 67-73
Annotation: Studie se zabývá Havlíčkovou kritikou konceptu vlastenectví v románu "Poslední Čech" J. K. Tyla.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 4, s. 157-160
Annotation: Studie o J. K. Tylovi, mj. o německých vlivech na jeho tvorbu, hovorovosti jeho textu a Tylovu porušování soudobých divadelních norem.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 3, s. 105-108
Annotation: Úvaha o možnostech přiblížení starší české literatury (tady především ve smyslu literatury 19. století) studentům.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 2, s. 66-74
Annotation: Úvaha, zdůrazňující nutnost opuštění úzce nacionální perspektivy při studiu i výuce literatury, především literatury 19. století.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 3/4, s. 86
Annotation: Zpráva o celodenní akci, konané v Praze 27. 10. 1993 a vrcholící symposiem Locus Amoenus - Místo líbezné; Tyl Josef Kajetán.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 6, únor 1988, s. 272-273
Annotation: Medailón.
Article
8
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 33, 1982/1983, č. 5, leden 1983, s. 230-231
Annotation: K 175. výročí narození 4. 2.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 24, 1973/1974, č. 6, únor 1974, s. 266-277
Annotation: Rozbor vztahu básně J. K. T. a skladby F. Škroupa Kde domov můj k hudebnímu cyklu B. Smetany Má vlast.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 19, 1969/1969, č. 4, prosinec 1968, s. 151-157
Annotation: O vzniku písně; též o jejím vztahu k ostatní tvorbě J. K. T.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 9, listopad, s. 410-417
Annotation: Pokračování článku rozebírá učitelovu přípravu na hodiny.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 8, říjen, s. 358-362
Annotation: První část článku pojednává o místě mimočítankové četby v literární výchově a výuce.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 8, říjen, s. 383-384
Annotation: Recenze monografie o J. K. Tylovi.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 5, květen, s. 223-225
Annotation: Článek o využití dramatizace literárních textů při výuce.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 72-74
Annotation: Článek hledá aktuální momenty ve výkladu některých obrozenských autorů.
Article