By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 141-144
Annotation: Článek se věnuje románu "Umina verze" E. Hakla. Autorka analyzuje dílo v kontextu současné české literární produkce.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 240-243
Annotation: Recenzní glosy k níže uvedeným knihám.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 1, s. 8-14
Annotation: Otisk kapitoly z připravované knihy "Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích".
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 1, s. 38-42
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 4, s. 189-193
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 217-224
Annotation: Přehledová studie k českému historickému románu po roce 2000; mj. jiné k alternativním zpracováním dějinných událostí v současné české...
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 147-150
Annotation: Zpráva o průběhu bohemistické konference Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu v polské Ratiboři v září 2007. Zmiňovány...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 1, s. 33-36
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 2, s. 85-87
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 4, s. 187-190
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 4, s. 185-188
Annotation: Přehledová stať o nové české literatuře.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 2, s. 88-91
Annotation: Přehledová stať o nových titulech české prózy.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 7/8, s. 177-180
Annotation: Přehledová stať.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 7/8, s. 188-191
Annotation: Přehledová stať.
Article