By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 7-13
Annotation: Studie o využití žánrových prvků lidové poezie v "Kytici" K. J. Erbena.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 40-42
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 1/2, s. 45
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 45, 1994/1995, č. 5/6, s. 126-127
Annotation: O vydávání učebnic a vědeckých děl F. V.; s rekapitilací nedávných akcí spjatých s jeho jménem.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 1/2, s. 46-48
Annotation: Recenze vydaných a připravovaných příruček Státního pedagogického nakladatelství: Čítanka exilové a samizdatové literatury, sv. 1-2, usp....
Article
6
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 18, 1967/1968, č. 9, květen 1968, s. 383-387
Annotation: Poznámky k rozhovoru Felixe Vodičky (ČJL 18, č. 6).
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 18, 1967/1968, č. 6, únor 1968, s. 241-247
Annotation: Rozhovor s hlavním autorem knihy.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 18, 1967/1968, č. 5, leden 1968, s. 193-198
Annotation: Polemika s názory autora knihy Felixe Vodičky, vyslovenými v rozhovoru Učitel, učebnice, umění (Literární noviny 1967, č. 35).
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 5, leden 1963, s. 220
Annotation: O studiích F. Vodičky Cesta za poznáním, J. Hrabáka Literární historie a teorie verše, M. Červenky Citáty a parafráze a B. Svozila K básnické...
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 13, 1962/1963, č. 4, prosinec 1962, s. 170-171
Annotation: Referát o textech, otištěných v časopise Česká literatura v průběhu let 1961 a 1962. Zmíněni jsou E. Pražák, A. Haman, B. Svozil, F. Vodička,...
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 383-384
Annotation: Recenze.
Article