By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 242-246
Annotation: Studie o básnické tvorbě I. Wernische, P. Borkovce a M. Ohniska.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 192-196
Annotation: Článek o dvou básnických sbírkách I. Wernische: "Pernambuco" a "Penthesilea".
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 168-174
Annotation: Studie se věnuje současné české básnické tvorbě pro děti. Autorka se soustřeďuje hlavně na dílo D. Fisherové, R. Malého, R. Krále, D. Mrázkové,...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze výboru básní J. Vrchlického "Kabinet Mistra Vrchlického", který uspořádal I. Wernisch.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 191-196
Annotation: Přehled o nových prozaických, básnických a literárněvědných knihách s krátkým popisem.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 240-243
Annotation: Recenzní glosy k níže uvedeným knihám.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 4, s. 189-192
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám; mj. ke knize J. Těsnohlídka ml. oceněné Cenou Jiřího Ortena 2010.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 1-10
Annotation: Analýza básnické skladby K. Biebla Nový Ikaros.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 31-34
Annotation: Sled recenzních glos, mimo jiné se autor v souvislosti s knihou B. Trojaka lehce polemicky zmiňuje o výsledku nedávného předávání ceny Magnesia...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2001, č. 9/10, s. 253-255
Annotation: Recenze; s ukázkou hesla J. D. Panýrka.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 7/8, s. 170-174
Annotation: Popis hodiny literatury, jejíž náplní bylo interpretovat báseň I. W. Odněkud někam z uvedené sbírky; s podrobným udáním výsledné interpretace.
Article