By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 111-119
Annotation: Přehledová studie o vývoji sociální balady v české literatuře. Těžiště stati však spočívá v praktické části, kde autorka na vybraných...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 58, 2007/2008, č. 3, s. 147-150
Annotation: Zpráva o průběhu bohemistické konference Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu v polské Ratiboři v září 2007. Zmiňovány...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 1-10
Annotation: Analýza básnické skladby K. Biebla Nový Ikaros.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 5, s. 220-221
Annotation: Úvaha o smyslu Wolkerovy básnické autostylizace.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 1/2, s. 11-15
Annotation: Stať o proměnách pojetí díla J. Wolkra v učebnicích české literatury od 50. do 90. let 20. stol.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 3/4, listopad/prosinec 90, s. 142-146
Annotation: K stati Václava Kučery Od máje k prosinci (ČJL, č. 1/2); správnost jeho výkladu doložena Baladou o snu Wolker Jiří.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 9, květen 1989, s. 406-411
Annotation: Školní rozbor.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 6, únor 1986, s. 265-273
Annotation: Metodický rozbor básní: Neumann Stanislav Kostka, Maková kytice; Wolker Jiří, Svatý kopeček; Hrubín František, Jobova noc; Kainar Josef, Taková...
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 35, 1984/1985, č. 7, březen 1985, s. 289-294; č. 8, duben 1985, s. 342-352
Annotation: Teoretický výklad v prvé části článku je doložen v části druhé příklady volenými z díla: K. H. M., Němcová Božena, Neruda Jan, Wolker...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 3, listopad 1983, s. 101-108
Annotation: Rozbor.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 6, únor 1975, s. 247-256
Annotation: Metodický rozbor.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 25, 1974/1975, č. 5, leden 1975, s. 231-233
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 24, 1973/1974, č. 4, prosinec 1973, s. 177-180
Annotation: Medailon k 50. výročí úmrtí 3. 1. 1974.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 14, 1963/1964, č. 9, květen 1964, s. 431-432
Annotation: O přípravné studii P. Blažíčka Jiří Wolker (ČL 1963, č. 6) pro monografickou kapitolu 4. dílu Dějin české literatury.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 4, duben, s. 145-159
Annotation: Leninův obsáhlý portrét, sledující mj. jeho stopu v české literatuře.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 2, únor, s. 73-75
Annotation: Článek o založení a působení uherskobrodského Divadla poezie, jež utvořili žáci místního učiliště a dvanáctiletky: "Jenda už dávno nepatří...
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 10, 1960, č. 2, únor, s. 83-89
Annotation: Článek připomíná aktuální kulturní výročí.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 9, listopad, s. 410-417
Annotation: Pokračování článku rozebírá učitelovu přípravu na hodiny.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 6, červen, s. 277-278
Annotation: Recenze sborníku Vyšší školy pedagogické v Brně.
Article