By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 1-4
Annotation: Stať o životě a díle F. Langera.
Article
182
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 14-21
Annotation: Stať o životě J. Drdy a jeho díle ze 40. let 20. století k výročí 100 let od jeho narození.
Article
183
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 209-214
Annotation: Článek o životě a díle Jeronýma Pražského.
Article
184
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 234-241
Annotation: Článek o školním literárním kánonu; autor polemizuje s monografií Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání.
Article
185
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 255-256
Annotation: Článek o změnách v literatuře, její produkci a hodnocení po roce 1989.
Article
186
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 258-259
Annotation: Medailon J. Haise Týneckého.
Article
187
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 3, s. 133-139
Annotation: Článek o seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí pro maturitní test, který zveřejnilo Centrum pro zjišťování...
Article
188
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 3, s. 152-154
Annotation: Recenze.
Article
189
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 3, s. 105-110
Annotation: Stať o významu L. Vaculíka pro českou literaturu a dopadech jeho společenské činnosti a publicistické tvorby.
Article
190
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 3, s. 139-143
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
191
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 3, s. 147-148
Annotation: Portrét R. R. Hofmeistera.
Article
192
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 34-37
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
193
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 58-62
Annotation: Stať pojednává o kritické reflexi a přijetí díla V. Vančury.
Article
194
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 68-73
Annotation: Medailon o L. Štúrovi k jeho výročí 200 let od jeho narození.
Article
195
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 110-114
Annotation: Recenzní studie.
Article
196
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 115-119
Annotation: Životopisný portrét V. Šmilauera u příležitosti 120. výročí jeho narození.
Article
197
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 141-143
Annotation: Životopisný portrét u příležitosti 90. narozenin L. Kubů a nedožitých 90. narozenin L. Klimeše.
Article
198
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 145-148
Annotation: Jazykový rozbor.
Article
199
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 150-153
Annotation: Recenze.
Article
200
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 134-137
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article