By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2041
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 72-74
Annotation: Článek hledá aktuální momenty ve výkladu některých obrozenských autorů.
Article
2042
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 74-76
Annotation: Učitel sděluje své zkušenosti s výkladem prózy B. Němcové.
Article
2043
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 76-78
Annotation: Článek o získávání odznaku Vzorného čtenáře na chrudimské škole.
Article
2044
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 80-82
Annotation: Článek připomíná kulturní výročí probíhajícího roku.
Article
2045
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 85-87
Annotation: Recenze vydání Neumannových statí v Kritické knihovně.
Article
2046
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 90-92
Annotation: Recenze nového vydání "Temna" a "Sirény" pro odborné školy.
Article
2047
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 2, únor, s. 92-93
Annotation: Recenze jedenáctého svazku Fučíkových sebraných spisů.
Article
2048
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 1, leden, s. 1-3
Annotation: Úvod náměstka ministra školství k novému časopisu, který vznikl sloučením Českého jazyka a Literatury ve škole.
Article
2049
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 1, leden, s. 7-12
Annotation: Článek o zastoupení K. V. Raise v učebnicích a osnovách, též o jeho znalosti mezi žáky.
Article
2050
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 1, leden, s. 12-17
Annotation: Článek o potřebě zúžení učební látky, realizovaném například zaměřením výkladu na spisovatele, jež byli hlavními nositeli literárního...
Article
2051
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 1, leden, s. 17-22
Annotation: Stylistický rozbor Šrámkova románu.
Article
2052
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 1, leden, s. 34-36
Annotation: Recenze Cenkovy učebnice (s úvodní poznámkou redakce).
Article
2053
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 1, leden, s. 37-43
Annotation: Cenkova polemika s recenzentem jeho učebnice teorie literatury.
Article
2054
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 1, leden, s. 47-48
Annotation: Recenze nových vydání dvou Raisových próz.
Article