By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 166-171
Annotation: Studie o povídce "Amorek smrti" J. Havlíčka. Autorka se soustřeďuje na způsob transformace žánru balady v Havlíčkově prozaické tvorbě pro...
Article
22
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 254-255
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 252-253
Annotation: Portrét.
Article
24
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 250-252
Annotation: Portrét.
Article
25
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 229-235
Annotation: Studie o vztahu B. Němcové k Bulharsku, bulharské kultuře a bulharskému národnímu obrození.
Article
26
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 242-246
Annotation: Studie o básnické tvorbě I. Wernische, P. Borkovce a M. Ohniska.
Article
27
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 207-208
Annotation: Článek o výzkumu barokní kultury vedeném na Jihočeské univerzitě, s důrazem na publikaci "Tratíme se jak dým v brzce...: kazatelé 17. a 18....
Article
28
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 193-199
Annotation: Studie o posledních publikacích věnovaných životu M. Kundery ("Kundera. Český život a doba" J. Nováka, "Milan Kundera. Život spisovatele" J....
Article
29
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 209-214
Annotation: Studie o způsobu prezentace středověké společnosti ve vybraných starších českých textech v kontextu literární výchovy.
Article
30
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
31
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 64-71
Annotation: Studie o výsledcích výzkumu čtenářství u žáků 8. tříd základních škol.
Article
32
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 102-104
Annotation: Zpráva o přípravách vydání svazku próz V. Macury, které spisovatel psal v 80. letech.
Article
33
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 94-97
Annotation: Portrét.
Article
34
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 81-85
Annotation: Článek o významu románu "Tiché roky" a divadelní adaptaci "Hany" pro literární tvorbu A. Mornštajnové.
Article
35
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 71-77
Annotation: Studie o vývoji česko-bulharských literárních vztahů v 1. polovině 19. století.
Article
36
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie o způsobech vyjadřování dětských hrdinů v literární tvorbě B. Němcové ve srovnání s prózami J. K. Tyla a V. Hálka.
Article
37
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 247-249
Annotation: Zpráva o jazykových a literárních vzdělávacích programech Národního památkového ústavu.
Article
38
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 50-52
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 47-50
Annotation: Recenze.
Article
40
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 45-47
Annotation: Recenze.
Article