By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 43-45
Annotation: Recenze.
Article
42
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 40-42
Annotation: Portrét.
Article
43
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 26-31
Annotation: Studie o podobách šamanismu v literární tvorbě P. Hůlové, H. Andronikové, J. Formánka a M. Ryšavého.
Article
44
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 14-20
Annotation: Studie o poetice literární tvorby M. Ajvaze.
Article
45
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 1, s. 7-13
Annotation: Studie o využití žánrových prvků lidové poezie v "Kytici" K. J. Erbena.
Article
46
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 147-150
Annotation: Portrét.
Article
47
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 146-147
Annotation: Zpráva o konání Bohemistického semináře 2019.
Article
48
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 135-139
Annotation: Článek o románu "Probudím se na Šibuji" A. Cimy v kontextu literární produkce českých spisovatelů debutujících v letech 2018-2019.
Article
49
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 112-115
Annotation: Článek o problematice používání literárněvědné terminologie ve výuce české literatury.
Article
50
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 206-208
Annotation: Recenze.
Article
51
52
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 198-200
Annotation: Portrét.
Article
53
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 192-196
Annotation: Článek o dvou básnických sbírkách I. Wernische: "Pernambuco" a "Penthesilea".
Article
54
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 253-256
Annotation: Portrét.
Article
55
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 250-253
Annotation: Zpráva o konání konference "Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře" (3.-4. 9. 2019).
Article
56
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 240-243
Annotation: Recenze.
Article
57
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 228-231
Annotation: Článek o literární a publicistické tvorbě K. Havlíčka Borovského u příležitosti 200. výročí jeho narození.
Article
58
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 219-228
Annotation: Článek o současných tendencích (obzvláště v oblasti naratologie) ve výzkumu "Babičky" B. Němcové.
Article
59
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 212-218
Annotation: Článek o dějinách a profilu časopisu "Český jazyk a literatura" u příležitosti výročí jeho vzniku.
Article
60
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 5, s. 209-211
Annotation: Článek o časopise "Český jazyk a literatura" u příležitosti 70. výročí jeho vzniku.
Article