By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 4, s. 162-168
Annotation: Článek o současné literární výchově a její propojení s kreativní expresivitou a se způsobem vnímání literárního díla v širším kontextu...
Article
62
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
63
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 47-48
Annotation: Recenze edice "Knihovna pro děti 21. století" nakladatelství Albatros.
Article
64
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 45-47
Annotation: Portrét; připojena báseň "V noci".
Article
65
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 33-38
Annotation: Studie se zabývá postavením mladých žen v současné české próze, obzvlášť v literární tvorbě V. Hanišové a D. Táborské.
Article
66
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 18-24
Annotation: Studie se zabývá způsobu prezentování životopisu K. J. Erbena v pracích V. Brandla a J. Karáska.
Article
67
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Cirkus Humberto" E. Basse.
Article
68
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
69
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 150-152
Annotation: Portrét.
Article
70
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 140-142
Annotation: Portréty dvou spisovatelů pocházejících ze Šumavy.
Article
71
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 133-138
Annotation: Studie se zabývá recepci románu "Citlivý člověk" J. Topola. Autorka se soustřeďuje hlavně na možnost čtení románu v kontextu středoškolské...
Article
72
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 171-175
Annotation: Studie se zabývá procesem třetí čtenářské iniciace, tj. přechodem mezi čtením literatury pro děti a mládež a literatury pro dospěle. Autorka...
Article
73
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 163-171
Annotation: Studie se zabývá výsledky výzkumu čtení dvou verzí "Babičky" B. Němcové - kritického a jazykově aktualizovaného vydání - mezi žáky 2....
Article
74
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 101-104
Annotation: Recenze.
Article
75
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 97-99
Annotation: Portrét.
Article
76
77
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 85-92
Annotation: Studie se zabývá překlady slovenské literatury do češtiny po roku 1993. Součástí studie je analýza a interpretace románu "Letmý sneh" P. Vilikovského.
Article
78
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 2, s. 67-73
Annotation: Studie se zabývá Havlíčkovou kritikou konceptu vlastenectví v románu "Poslední Čech" J. K. Tyla.
Article
79
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 123-126
Annotation: Studie se zabývá rozborem básní "Mé Čechy" O. Theera jako reakcí na první světovou válku. Autor se soustřeďuje na ukázání, že takové vnímání...
Article
80
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 117-122
Annotation: Studie se zabývá dvěma tematickými okruhy literární tvorby K. Pecky. První zahrnuje texty, kterých tematikou je život v socialistických pracovních...
Article