By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 206
Annotation: Recenze.
Article
122
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 204-205
Annotation: Portrét.
Article
123
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 201-203
Annotation: Zpráva o konání konference "Cizí a jiný v českém jazyce a literatuře".
Article
124
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 199-200
Annotation: Nekrolog.
Article
125
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 187-190
Annotation: Studie se věnuje možnostem využití Korpusu českého verše při analýze sbírky básní "Pohádky krve" K. Tomana.
Article
126
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze výboru básní J. Vrchlického "Kabinet Mistra Vrchlického", který uspořádal I. Wernisch.
Article
127
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 157-164
Annotation: Článek je věnován životu a dílu F. Šrámka.
Article
128
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 187-189
Annotation: Úvaha o výuce literatury na základních a středních školách; autor zmiňuje článek B. Cihelkové: Zrušte Babičku, nerozumíme jí.
Article
129
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 189-194
Annotation: Dvě recenze na níže uvedené knihy.
Article
130
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 196
Annotation: Medailon.
Article
131
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 201-203
Annotation: Medailon.
Article
132
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 205-206
Annotation: Medailon.
Article
133
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 207-208
Annotation: Reakce na recenzi od B. Hoffmanna na jeho knihu Stařec na čekané.
Article
134
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 209-215
Annotation: Portrét.
Article
135
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 238-242
Annotation: Autor v článku popisuje své metody výuky literární výchovy na středních školách. Uvádí příklad divadelní hry na motivy Erbenovy Kytice.
Article
136
137
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 254-255
Annotation: Portrét M. Čechové k jejím 80. narozeninám.
Article
138
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 5, s. 255-257
Annotation: Portrét.
Article
139
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 59-66
Annotation: Cílem textu je ukázat souvislosti mezi rýmovaností/nerýmovaností, strofičností/nestrofičností a literárními druhy na analýze dvou sbírek...
Article
140
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 66-72
Annotation: Článek je rozdělen do dvou částí. První se zabývá němčinou jako jedním z jazyků české literatury od přemyslovských dob do roku 1945. Druhá...
Article