By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 157-163
Annotation: Stať reflektuje nejen literární činnost císaře Karla IV., ale i jeho přispění k rozvoji kultury a literárního života nejen v českém království,...
Article
162
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 169-175
Annotation: Stať o interpretaci uměleckého textu jako součásti didaktické přípravy budoucích učitelů; jak pracovat s uměleckým textem ve výuce je demonstrováno...
Article
163
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 175-180
Annotation: Stať o D. Adamovi z Veleslavína se zaměřením na jeho tiskařskou a vydavatelskou činnost; autor se zamýšlí nad rozdílem mezi historiografickými...
Article
164
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 206-208
Annotation: Recenze.
Article
165
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 191-196
Annotation: Přehled o nových prozaických, básnických a literárněvědných knihách s krátkým popisem.
Article
166
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 198-199
Annotation: Medailon jazykovědkyně M. Knappové.
Article
167
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 199-201
Annotation: Vzpomínky autora na setkání s D. Moldanovou se zaměřením na její odbornou činnost.
Article
168
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 201-203
Annotation: Portrét spisovatele F. Heritese.
Article
169
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 203-205
Annotation: Referát z bohemistické konference, která se konala v polské Ratiboři (3.-4. 9. 2015) a jejíž téma bylo Chaos a soulad v českém jazyce a literatuře.
Article
170
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 246-250
Annotation: Článek o knižních novinkách.
Article
171
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 73-76
Annotation: Stať o básníkovi Ch. Morgensternovi k jeho loňskému 100. výročí úmrtí se věnuje českým překladům jeho děl.
Article
172
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 83-86
Annotation: Soubor recenzí.
Article
173
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 88-90
Annotation: Článek o elektronickém časopise Krajiny češtiny, který vydává DZS, a jeho posledním čísle.
Article
174
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 90-92
Annotation: Medailon F. J. Rubeše.
Article
175
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 39-42
Annotation: Nekrolog F. Daneše (23. 7. 1919 - 18. 3. 2015).
Article
176
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 42
Annotation: Vzpomínka na zesnulého L. Vaculíka.
Article
177
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 42-44
Annotation: Portrét spisovatele K. Šarliha, občanským jménem Karla Čady.
Article
178
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenzní glosa.
Article
179
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 94-96
Annotation: Článek o mezinárodním kongresu konaném 29. 6. - 4. 7. 2015, věnovaném tématu "Válka a konflikt v české literatuře".
Article
180
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article