By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 3, 16. 3., s. [82]
Annotation: Úvodník č. 3, v němž se autor zmiňuje o konferenci "Kniha ve 21. století".
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. [302]
Annotation: Úvodník 9. čísla časopisu Čtenář.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. [202]
Annotation: Autor se ve svém úvodníku zamýšlí nad tím, jak a zda se (v dohledné době) podaří vyřešit problém s nedostatkem místa v budově Klementina...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. [162]
Annotation: Úvodník pátého čísla, které je věnováno historii a současnosti Pedagogické knihovně J. A. Komenského.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. [302]
Annotation: Úvodník 9. čísla časopisu, jehož hlavním tématem je biblioterapie.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. [162]
Annotation: Úvodník, mj. o již proběhlých a očekávaných literárních/knižních/knihovnických akcích a o knihovnickém zákoně.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. [82]
Annotation: Úvodník; mj. o projektu "Bookstart" a roli knihoven ve 21. století obecně.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. [2]
Annotation: Úvodník.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 8, 1956, č. 2, únor, s. 25-26.
Annotation: Úvodník.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 8, 1956, č. 1, leden, s. 1
Annotation: Úvodník. V. Černý upozorňuje na posun v zaměření časopisu, má sloužit především vesnickým knihovníkům, tento posun je deklarován nyní...
Article