By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 3, březen, s. 38.
Annotation: Krátký úryvek z přednášky Alois Jirásek a dnešní čtenáři, která se konala v okresu Hradec Králové. K článku připojen krátký citát...
Article