By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 5, květen, s. 137-141
Annotation: Účastnili se pracovníci NK Voit Petr, Richterová Alena, Boldan Kamil, Polišenský Jiří, Hanzlová Jiřina.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 24, 1972, č. 9, září, s. 301-306
Annotation: Odpovědi z besedy při vyhlášení výsledků 22.ročníku soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu; beseda se konala v Gottwaldově a odpovědi se...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 23, 1971, č. 8, srpen, s. 265
Annotation: Osobní vyznání; zápis z besedy s mládeží v Třebíči pořádané v rámci Měsíce knihy.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 18, 1966, č. 5, duben, s. 156-158
Annotation: Beseda redaktorů časopisu s autory téhož pořadu a redaktorem Čs. rozhlasu M. Navrátilem.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 3, březen, s. 59
Annotation: Čestmír Knobloch se kriticky vyjadřuje k vydání "Starých pověstí pražských" od Adolfa Weniga. Kniha - jejíž vydání připravil syn autora...
Article