By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 7/8, s. 281-287
Annotation: Přehledový esej s mezititulky: Společenská paměť a její podoby, Společenská a reflexivní výpověď, "Vyprávět jinak", Exotika a fantastika,...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 10, s. 369-372
Annotation: Esej s kapitolkami: Poezie běžného dne, Náboženská poezie, Imaginativní poezie a surrealismus, Básnický experiment, Tzv. angažovaná poezie,...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 10, s. 373-375
Annotation: Přehled za poslední léta.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 30, 1978, č. 9, září, s. 323
Annotation: Esej.
Article