By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 4, duben, s. 109-110
Annotation: O korespondenci nakladatele Vilímek Josef Richard s É. Z.; s výňatky.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 41, 1989, č. 3, březen, s. 95
Annotation: Z dopisů J. V. P. dětem a dětí Plevovi.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 39, 1987, č. 8/9, srpen/září, s. 296-297
Annotation: S třemi příležitostnými dopisy P. B.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 1, leden, s. 22-25
Annotation: Otištění vzájemné korespondence z let 1930-1935 o knihovnickém plakátu.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 2, únor, s. 34-37 - č. 11, listopad, s. 245-248
Annotation: Vyjádření čtenářů, kulturních pracovníků, knihovních inspektorů ad. k otázce práce se zemědělskou literaturou. Diskuse je shrnuta v závěrečném...
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 12, prosinec, s. 284-285.
Annotation: Článek o životě a díle psaný k příležitosti výročí narození J. Lady. Připojeny dopisy čtenářů J. Ladovi.
Article