By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 67
Annotation: Přehled knihoven v Karlovarském kraji, které byly založeny po roce 1919.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 285-286
Annotation: Přehled biografických údajů českých a světových spisovatelů a událostí, které se odehrály v roce 1918 v české a světové literatuře.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 5, s. 172-174; č. 6, s. 210-214
Annotation: Statistický přehled. Nejpůjčovanějším českým autorem byl V. Vondruška, nejpůjčovanější českou knihou Žítkovské bohyně.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 6, s. 203-206; č. 7/8, s. 256-258; č. 9, s. 331-333; č. 10, s. 349-351
Annotation: První část představuje údaje o tištěné produkci knih privátních vydavatelů, vydavatelů vysokých škol, univerzit a státních institucí....
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 12, s. 432-435
Annotation: Statistický přehled. Nejpůjčovanějším českým autorem byl V. Vondruška, nejpůjčovanější českou knihou byly Žítkovské bohyně.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 11, s. 409-413; č. 12, s. 451-453
Annotation: Přehled.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 2, s. 67-71
Annotation: Přehled (první část otištěna in: Čtenář č. 1/2015); mj. s kapitolkou Problematika překládání umělecké literatury ze slovenštiny do češtiny...
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 1, s. 27-34
Annotation: Přehled.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 12, s. 428-432
Annotation: Statistický přehled. Nejpůjčovanějším českým autorem byl V. Vondruška, nejpůjčovanější českou knihou Žítkovské bohyně.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 12, s. 446-452
Annotation: Anotovaný přehled knih.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 7/8, s. 282-288; č. 9, s. 327-332
Annotation: Přehled. S částí věnovanou překladům literatury pro děti a mládež.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 12, s. 423-425
Annotation: Statistický přehled; mj. s tabulkou nejpůjčovanějších českých autorů. Na prvních místech se umístili V. Vondruška, V. Řeháčková a M....
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 9, s. 324-330
Annotation: Přehled významnějších literárních cen.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 3, s. 90-93; č. 4, s. 139-144; č. 5, s. 173-178
Annotation: První část trojdílného seriálu je věnována e-knihám, druhá produkci tištěných knih (tabulky uvádějící počty vydaných titulů, přehled...
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 3, s. 110-114
Annotation: Přehled překladů do češtiny.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 4, s. 148-150
Annotation: Přehled. V záznamu vypsáni jen autoři a překladatelé.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 5, s. 193-196
Annotation: Přehled.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 7/8, s. 283-286
Annotation: Přehled.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 10, s. 373-375
Annotation: Soupis tuzemských nakladatelů, kteří se zabývají vydáváním odborné teologické literatury.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, 2009, č. 5, s. 190-192
Annotation: Přehled.
Article