By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 9, s. 310-312
Annotation: Poznámky k rozhovoru se zástupci Dilia (Čtenář č. 7/8/2011). Týkají se paušálních poplatků, které platí knihovny za půjčování knih a...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 4, s. 137-138
Annotation: Polemika s článkem: Frolíková Miroslava, (Čtenář 46, 1994, 12); mj. o V. J. a: Pittnerová Vlasta.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 240-241
Annotation: Reakce na článek M. Huberové (Čtenář č. 6/1994) o brakové literatuře ve veřejných knihovnách; též příspěvek E. Žákové, Ad: Čtivo,...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 10, s. 339
Annotation: K polemice o brakové literatuře v knihovnách.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 7/8, s. 241
Annotation: K polemice o zmanipulování výsledků ankety Kniha roku 1991 (mj. Tvar č. 9/1993).
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 10, s. 337-339
Annotation: Polemika s: Kyjovská Božena, Čtenář č. 2/1993; zejm. k regionální bibliografii.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 8/9, s. 308
Annotation: Mj. polemika s článkem: Klíma Ivan, Hrr na ministra, Lidové noviny 30. 4., týkajícím se požadavku knihovníků na odvolání ministra kultury.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 36, 1984, č. 1, leden, s. 21-23
Annotation: Polemika s článkem: Smetáček Vladimír, Napišme si příběh (Čtenář 1983, č. 8/9, s. 278-281).
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 3, březen, s. 59
Annotation: Čestmír Knobloch se kriticky vyjadřuje k vydání "Starých pověstí pražských" od Adolfa Weniga. Kniha - jejíž vydání připravil syn autora...
Article