By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 9, s. 293
Annotation: Poznámka.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 12, s. 397
Annotation: Poznámka k proslovu otištěnému na s. 398.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 9, s. 336
Annotation: Poznámka o publikaci obsahující soupis německé literatury z českých zemí a Prahy za léta 1900-1925 a podrobnou literárně historickou bibliografii...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 11, s. 431
Annotation: Poznámka k 100. výročí narození J. H. (3. 2. 1896-7. 4. 1943); s jeho vyznáním lásky ke knize.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, s. 397
Annotation: K poslední části přílohy, vycházející v Čtenáři od č. 6/1991 (celkem 60 hesel).
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 1, leden, s. 13-15 - č. 7, červenec, s. 220-221
Annotation: Poznámka.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 39, 1987, č. 8/9, srpen/září, s. 296-297
Annotation: S třemi příležitostnými dopisy P. B.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 31, 1979, č. 8/9, srpen/září, s. 274-275
Annotation: Poznámky k charakteristice vztahu.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 28, 1976, č. 3, březen, s. 89-91
Annotation: Metodické poznámky k požadavkům na zpracování bibliografií.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 23, 1971, č. 6, červen, s. 180-183
Annotation: První polovina stati je věnována období 1945 - 48, druhá letům dvacátým a třicátým.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 4, duben, s. 96
Annotation: Noticka informuje o vydávání nového časopisu "Dějiny a současnost".
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 3, 1951, č. 8/9, srpen/září, s. 207.
Annotation: Zpráva o celostátní sputěži spořivosti mládeže, v komisi jsou i školští a osvětoví pracovníci. Namísto peněžního příspěvku dostanou...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 5, květen, s. 125-127.
Annotation: Poznámka. Reakce na článek "Lidovýchova a knihovnictví na pedagogických fakultách" (Osvětová práce, r. 5, č. 5). K tomuto článku byl připojen...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 4, duben, s. 105.
Annotation: Jakým způsobem mohou být vyzdobeny knihovny: inspirace a tipy - citáty klasiků marxismu-leninismu, K. Gottwalda, V.Kopeckého, Dimitrova, Ždanova;...
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 1, leden, s. 15-16.
Annotation: Článek líčí zkušenosti s novým fenoménem v knihovnách, volným výběrem.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 3, březen, s. 39-44.
Annotation: Čánek shrnuje významná historická a kulturní výročí a doporučuje tituly, jež by bylo vhodné přečíst. (Stálá rubrika časopisu, pokračuje...
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 3, březen, s. 44.
Annotation: Ministerstvo informací a osvěty přijalo návrh Svazu českých knihovníků doporučit všem lidovým knihovnám tento dar k IX. sjezdu KSČ: nákup...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 26-29.
Annotation: Seznam knih, připojena krátká poznámka, v čem je konkrétní titul důležitý. Stálá rubrika časopisu, pokračuje v dalších číslech časopisu...
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 29
Annotation: Poznámka. Po delší přestávce vychází opět kritická revue tvorby pro mládež "Štepnice".
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 31.
Annotation: Zpráva. V okresu Hradec Králové pořádají čtebářské besedy (již 15) o díle A. Jiráska, velká návštěvnost.
Article