By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 5, květen, s. 106-107.
Annotation: Článek knihovnice (OLK Kladno) popisuje průběh a výsledky čtenářského dotazníkového průzkumu zaměřeného na děti, který prováděla. Zaměřila...
Article