By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 7, červenec, s. 1
Annotation: Část projevu náměstka ministra školství a kultury k příležitosti předání cen vítězným knihovnám v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 11, listopad, s. 241-246.
Annotation: Úryvky z projevu ministra školství a kultury F. Kahudy na II. sjezdu knihovníků (Bratislava 20. a 21. 10. 1958).
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 11, listopad, s. 339-341.
Annotation: Úryvek s projevu M. Jariše na konferenci kulturních pracovníků a spisovatelů v Náchodě. Konference je přípravou na II. sjezd Svazu čs. spisovatelů....
Article