By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 59, 2007, č. 7/8, s. 220-221
Annotation: Popis kodexu.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 53, 2001, č. 7/8, s. 224-228
Annotation: Grafologický rozbor údajně první tištěné knihy na českém území.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 52, 2000, č. 2, s. 61-62, obálka s. 3
Annotation: Grafologický rozbor.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 9, s. 280, 3. s. obálky
Annotation: O osobnosti V. V. na základě rozboru jeho písma.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 10, s. 311
Annotation: O osobnosti L. F. na základě grafologického rozboru.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 11, s. 345-346, obálka s. 3
Annotation: Grafologický rozbor.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 12, s. 377, 378, obálka s. 3
Annotation: Grafologický rozbor.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 50, 1998, č. 3, s. 96 a obálka s. 3
Annotation: Grafologický rozbor.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 50, 1998, č. 10, s. 297-298
Annotation: Rozbor prací, které vzešly ze soutěže žáků základních, středních a vysokých škol nazvané Studený svět (uspořádal Školský úřad v...
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 50, 1998, č. 1, s. 31-32, obálka s. 3
Annotation: Grafologický rozbor.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 2, s. 79-80, 3. s. obálky
Annotation: Grafologický rozbor Hankových rukopisů z r. 1812, 1834 a 1858.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 3, s. 123-124, 3. s. obálky
Annotation: Grafologický rozbor dvou textů K. H. B.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 9/10, s. 355-356, obálka s. 3
Annotation: Grafologický rozbor; mj. srovnání s rukopisem V. Havla.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 4, s. 163-164, obálka s. 3
Annotation: O Máchově osobnosti na základě rozboru jeho rukopisu; zejména o jeho schopnosti mimosmyslového vnímání minulosti.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 7/8, s. 303-304 a 3. s. obálky
Annotation: O osobnosti F. P. na základě rozboru písma dvou rukopisů (z r. 1827 a 1848).
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 7/8, s. 288-289
Annotation: Rozbor knih J. F. z knihovnického a z knižně kulturního hlediska.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 8/9, srpen, s. 276-278; č. 10, říjen, s. 334-336
Annotation: Míra podobnosti zkoumána na vzorku díla J. N. a: Herrmann Ignát.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 36, 1984, č. 7, červenec, s. 245-247; č. 8/9, srpen, s. 326-329
Annotation: Výzkum proveden rozborem pěti děl českých realistických autorů píšících před první světovou válkou a pěti z poválečného období.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 35, 1983, č. 1, leden, s. 18-20
Annotation: O Švejkovi jako literární postavě a společenském typu.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 30, 1978, č. 3, březen, s. 86-89
Annotation: Rozbor.
Article