By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. 83-87
Annotation: Studie zabývající se možnostmi uplatnění nových médií a technických vymožeností obecně v knihovnách.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 5, s. 163-166
Annotation: Příspěvek shrnuje poznatky z výzkumu dětského čtenářství z konce roku 2016. Výzkum prováděla firma Nielsen Admosphere.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 7/8, s. 243-245
Annotation: Studie o dětském čtenářství.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 3, s. 105-107
Annotation: Komentované ukázky z průzkumu čtenářství.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 7/8, s. 259-260
Annotation: Kapitola z připravované knihy Česká čtenářská republika /generace - fenomény - životopisy/, která je založena na anonymně nahraných čtenářských...
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 6, s. 223-224
Annotation: Kapitola z připravované knihy Česká čtenářská republika /generace - fenomény - životopisy/, která je založena na anonymně nahraných čtenářských...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 9, s. 314-316
Annotation: Kapitola z připravované knihy Česká čtenářská republika /generace - fenomény - životopisy/, která je založena na anonymně nahraných čtenářských...
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 10, s. 359-361
Annotation: Kapitola z připravované knihy Česká čtenářská republika /generace - fenomény - životopisy/, která je založena na anonymně nahraných čtenářských...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 1, s. 7-10
Annotation: Výsledky statistického výzkumu, jehož organizátory byly Národní knihovna a Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 11, s. 410-414
Annotation: Referát z konference ve vile Lanna (7.-8. 11. 2013).
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 10, s. 355-359
Annotation: Studie, ve které autorka rozlišuje tři typy autorů - reálného, implicitního a recepčního. Jako příklad uvádí mj. E. Bondyho.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 9, s. 303-306
Annotation: Studie.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 11, s. 401-406; č. 12, s. 444-446
Annotation: První část studie (č. 11) obsahuje kapitolky Retrospektivní bibliografie české literatury 1771-1945, Bibliografie české literatury 1945-1960,...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 7/8, s. 243-251
Annotation: Studie.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 7/8, s. 262-268
Annotation: Představení projektu "Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví"...
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 3, s. 95-100
Annotation: Článek čerpající z autorčiny bakalářské práce Interdisciplinární zmapování čtenářství v humanitních vědách se zaměřením na pedagogiku,...
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 3, s. 83-86
Annotation: Shrnutí výsledků výzkumu, který proběhl v r. 2010.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 11, s. 411-413
Annotation: Stať; se zmínkou o máchovské výstavě ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 3, s. 113-116
Annotation: Studie vycházející z příspěvku předneseného na konferenci o čtenářství.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 4, s. 123-129
Annotation: Příspěvek, jehož část je věnována studentskému projektu Audioknihy.net.
Article