By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 6, 14. 6., s. 227
Annotation: Vzpomínka na knihovnici a spisovatelku Z. Šimůnkovou.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 10, 18. 10., s. 356-357
Annotation: Autorka vzpomíná na své působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 316-317
Annotation: Vzpomínky na redaktorské a šéfredaktorské působení v časopise "Čtenář" v letech 1971-1988, resp. 1989-1991.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 262
Annotation: Vzpomínky na působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 6, 18. 6., s. 212-213
Annotation: Vzpomínky na profesní setkávání se s časopisem "Čtenář" a přispívání do něj - v roli bibliografa, knihovníka člena redakční rady.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 176
Annotation: Vzpomínková glosa na časopis "Čtenář" z roku 1988, ve kterém byl otištěn mj. rozhovor s ilustrátorem V. Renčínem.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 4, 19. 4., s. 134
Annotation: Autor vzpomíná na své setkávání se s časopisem "Čtenář" a na své působení v redakční radě tohoto časopisu v letech 1999-2009.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 4, 19. 4., s. 135
Annotation: Vzpomínková glosa na časopis "Čtenář" z roku 1978, ve kterém byl otištěn mj. medailonek ilustrátora a autora knih pro děti A. Mikulky od B....
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. 88-89
Annotation: Vzpomínková glosa na začátky a působení v časopisu "Čtenář".
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. 89-90
Annotation: Vzpomínková glosa k vydání "Čtenáře" z roku 1955 u příležitosti vyhlášení března "Měsícem knihy" s citacemi z řady článků z tehdejšího...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 8
Annotation: Autorka vzpomíná na své redakční působení v knihovnickém časopise "Čtenář".
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 11, s. 410-411
Annotation: Vzpomínka.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 7/8, s. 266-267
Annotation: Článek bývalé redaktorky a šéfredaktorky časopisu Čtenář přibližuje historii jeho vydávání.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 2, únor, s. 38-39.
Annotation: Vzpomínky kihovníka. Vzpomíná na budování malé venkovské knihovny ve východních Čechách (Supí Hora).
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 3, březen, s. 50-51.
Annotation: Spisovatelka F. Pecháčková vypráví o svém vztahu ke knize, o ženách, se kterými se potkala a které se staly inspirací pro některé postavy...
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 8, srpen, s. 188-189.
Annotation: M. Z. Petrovký popisuje své setkání s Petrem Bezručem.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 3, březen, s. 61.
Annotation: Článek připomíná jednu ze vzpomínek K. Světlé (popisuje nebezpečí, které čekají ženu, když ji muž přistihne, jak čte). V článku citováno...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 9, září, s. 281-282.
Annotation: Vzpomínkvoý článek. K. Vrba popisuje setkání s S. K. Neumannem. SKN měl přednášku o literatuře v Nové Pace, rok 1923.
Article