By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 394-395
Annotation: Komentář k časopisu Čtenář a stavu knihovnictví před rokem 1989 a po roce 1989.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. [162]
Annotation: Úvodník pátého čísla, které je věnováno historii a současnosti Pedagogické knihovně J. A. Komenského.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 12-13
Annotation: Článek o působení v redakci časopisu Čtenář.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 436
Annotation: Článek o 17. ročníku časopisu "Čtenář" z roku 1965, v jehož sedmém čísle vyšel rozhovor E. Jehličkové s J. Škvoreckým.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 453-455
Annotation: Rozhovor s knihovnicí B. Blažkovou.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 455
Annotation: Rozhovor s knihovnicí D. Vyorálkovou.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 400-401
Annotation: Článek o (dosavadním) působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 399
Annotation: Článek o časopise "Čtenář" v roce 1950.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 10, 18. 10., s. 355
Annotation: Článek o časopise "Čtenář" v roce 1981; připojen úryvek z článku J. Císaře "Mládí Jaroslava Haška bez legendy" (in: Čtenář, 1981, č....
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 10, 18. 10., s. 356-357
Annotation: Autorka vzpomíná na své působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 315
Annotation: Článek o situaci časopisu "Čtenář" v roce 1993; připojeny odpovědi I. Markvarta na anketní otázky: 1) Kteří jsou Vaši nejmilejší autoři...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 316-317
Annotation: Vzpomínky na redaktorské a šéfredaktorské působení v časopise "Čtenář" v letech 1971-1988, resp. 1989-1991.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. [302]
Annotation: Úvodník 9. čísla časopisu, jehož hlavním tématem je biblioterapie.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 259-261; č. 9, 17. 9., s. 311-314
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě L. Foberovou, mj. o přípravě stavby nové budovy.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 262
Annotation: Vzpomínky na působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 263
Annotation: Článek o (nejen) knihovnických tématech, o nichž se psalo v časopise "Čtenář" v roce 1968 - v souvislosti s procesem "pražského jara"; připojen...
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 6, 18. 6., s. 212-213
Annotation: Vzpomínky na profesní setkávání se s časopisem "Čtenář" a přispívání do něj - v roli bibliografa, knihovníka člena redakční rady.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 174-175
Annotation: Článek o autorových příspěvcích napsaných (od 90. let) pro časopis "Čtenář" a o jeho dalších knihovnických aktivitách.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 176
Annotation: Vzpomínková glosa na časopis "Čtenář" z roku 1988, ve kterém byl otištěn mj. rozhovor s ilustrátorem V. Renčínem.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 4, 19. 4., s. 134
Annotation: Autor vzpomíná na své setkávání se s časopisem "Čtenář" a na své působení v redakční radě tohoto časopisu v letech 1999-2009.
Article