By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 244-245
Annotation: Článek, v němž autorka uvádí své čtenářské tipy na léto.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 2, 18. 2., s. 59
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 452
Annotation: Zpráva o seznamu kanonických děl v kategoriích Zlatý fond české literatury, Zlatý fond zahraniční literatury a Zlatý fond knih pro děti a mládež,...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 11, s. 413
Annotation: Zpráva o prezentaci oborových bibliografií 18.-20. 10. 2016 v ÚČL AV ČR.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 10, s. 355-359
Annotation: Studie, ve které autorka rozlišuje tři typy autorů - reálného, implicitního a recepčního. Jako příklad uvádí mj. E. Bondyho.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 6, s. 229-230
Annotation: Výsledky soutěží.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 1, s. 2
Annotation: Medailon grafika, který vytvořil obálky Čtenáře pro r. 2011.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 2, s. 50-51
Annotation: Článek k dvacetiletí soutěže Literární Šumava a informace o výsledcích ročníku 2010.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 5, s. 187
Annotation: Zpráva o popularizačních a didaktických materiálech volně přístupných na www.ucl.cas.cz.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 11, s. 410-411
Annotation: Článek o slovenské účasti na festivalu, který pravidelně v červenci pořádá brněnské nakladatelství Větrné mlýny. Podílela se na něm...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 12, s. 450
Annotation: Referát o výstavě.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 6, s. 231-232
Annotation: Článek o festivalu, jehož letošní motto bylo Literatura napříč generacemi. Odborným garantem festivalu byl A. Bajaja.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 12, s. 446-448
Annotation: Referát o 13. ročníku kolokvia.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 12, s. 450-451
Annotation: Referát o akci, v rámci které knihovny připravily řadu autorských čtení a křtů knih.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 4, s. 129-131
Annotation: Rozhovor s ředitelkou společnosti Svět knihy, s.r.o. o festivalu, jehož čestným hostem je Polsko.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 4, s. 152-154
Annotation: Článek o výstavách.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 6, s. 220-221
Annotation: Článek o druhém ročníku projektu Už jsem čtenář.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 6, s. 225-226
Annotation: Referát o semináři, který se konal 13. 4. 2010 v Třebíči.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 1, s. 15-20
Annotation: Přehled.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 1, s. 34-36
Annotation: Článek o projektech digitalizace.
Article