By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 7/8, 30. 7., s. 247-248
Annotation: Úvaha o knihách, knihovnách, čtení a o projektu "Spisovatelé do knihoven".
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 6, 14. 6., s. 214-216
Annotation: Článek o průzkumech čtení v době koronavirové pandemie.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 11, 16. 11., s. 411
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 91-94; č. 4, 15. 4., s. 130-132
Annotation: Stať vycházející ze statistického přehledu čtenářství obyvatel ČR starších 15 let v roce 2018. Průzkum uskutečnily Ústav pro českou literaturu,...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 3, s. 105-107
Annotation: Komentované ukázky z průzkumu čtenářství.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 11, s. 412-413
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 4, s. 130-135
Annotation: Rozhovor nad výsledky výzkumu o českém čtenářství.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 5, s. 172-173
Annotation: Článek o akcích probíhajících v rámci projektu (Týden čtení, Maraton čtení, Čtenář roku).
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 6, s. 229-230
Annotation: Výsledky soutěží.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 3, s. 95-100
Annotation: Článek čerpající z autorčiny bakalářské práce Interdisciplinární zmapování čtenářství v humanitních vědách se zaměřením na pedagogiku,...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 1, s. 31-33
Annotation: Článek přibližující činnost Centra dětského čtenářství, které vzniklo před třemi lety v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 2, s. 47-49
Annotation: Představení projektu.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 3, s. 83-86
Annotation: Shrnutí výsledků výzkumu, který proběhl v r. 2010.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 6, s. 206-208
Annotation: Rozhovor s organizátorkou výstavy a odbornou garantkou pro oblast čtenářství a čtenářské gramotnosti z občanského sdružení Abeceda (www.ctenarska-gramotnost.cz).
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 3, s. 101-103
Annotation: Článek o projektu (www.ctesyrad.cz) pod patronací Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 3, s. 113-116
Annotation: Studie vycházející z příspěvku předneseného na konferenci o čtenářství.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 4, s. 139-143
Annotation: Článek o činnosti Centra, které vzniklo 1. 1. 2009 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 4, s. 154-155
Annotation: Článek o videorozhovorech a krátkých filmech, které na UP doplnily anketu Kniha mého srdce.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 5, s. 181-183
Annotation: Článek o prvním ročníku.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 6, s. 220-221
Annotation: Článek o druhém ročníku projektu Už jsem čtenář.
Article