By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 22-24
Annotation: Referát o 20. "Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů", které se konalo ve dnech 9. 10. - 10. 10. 2017 v Moravské zemské knihovně...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 11, s. 413
Annotation: Zpráva o prezentaci oborových bibliografií 18.-20. 10. 2016 v ÚČL AV ČR.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 11, s. 410-414
Annotation: Referát z konference ve vile Lanna (7.-8. 11. 2013).
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 4, s. 149-151
Annotation: Referát přibližující jednotlivé příspěvky z kolokvia, které se konalo 7.-9. 10. 2012.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 1, s. 32-34
Annotation: Recenze jedenáctisvazkového projektu, který předkládá soupis novin a časopisů vydávaných v českých zemích do r. 1945.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 4, s. 128-132
Annotation: Rozhovor s ředitelem ÚČL AV ČR.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 10, s. 343-353
Annotation: Příspěvky reagující na ukončení činnosti Oddělení analytického zpracování NK ČR.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 12, s. 446-448
Annotation: Referát o 13. ročníku kolokvia.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 60, 2008, č. 10, s. 337-338
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 4, s. 123
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 11, s. 376-377
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 7/8, s. 266
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 6, s. 194-196
Annotation: O zpracování retrospektivní bibliografie periodické produkce vydávané na území ČR; struktura ČRB: Díl 1. Noviny ČR (část 1. Období od počátků...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 55, 2003, č. 7/8, s. 232-233
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 54, 2002, č. 1, s. 16-18
Annotation: Referát ze semináře Personálie v knihovnách (září 2001, Moravská zemská knihovna v Brně).
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 52, 2000, č. 7/8, s. 232
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 52, 2000, č. 10, s. 298-299
Annotation: Recenze.
Article
20