By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 12, s. 437
Annotation: Zpráva o vzdělávacím programu pro studenty a žáky "Příběh knihy", který probíhá v Památníku.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 10, s. 361-362, 3. s. obálky
Annotation: Poznámka s informací o digitalizovaných dokumentech přístupných v projektu Manuscriptorium. S ukázkami z fondů různých knihoven.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 7/8, s. 262-265
Annotation: Rozhovor s kurátorkou oddělení knižní kultury Knihovny NM, výtvarnicí a ilustrátorkou.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 6, s. 229-231
Annotation: Zpráva o soutěži a výsledky.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 4, s. 130-135
Annotation: Rozhovor nad výsledky výzkumu o českém čtenářství.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 4, s. 152-154
Annotation: Článek o výstavách.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 1, s. 15-20
Annotation: Přehled.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 5, s. 167-169; č. 6, s. 203-205; č. 7/8, s. 262-264
Annotation: Studie.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 10, s. 372-374
Annotation: Florian Josef; o jeho edici Dobré dílo a jejím výtvarném zpracování.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 3, s. 103
Annotation: O čtenářské zálibě K. H. M. a o jeho vztahu ke knižní kultuře.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 4, s. 160-3. s. obálky
Annotation: Stať; kromě literárně činného J. D. (též Skála z Doubravky Jan) zmíněni biskup Thurzó Stanislav, tiskaři Olivetský z Olivetu Jan, Günther...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 6, s. 230-232
Annotation: O písmech používaných na počátku 20. stol.; mj. o: Dyrynk Karel, Mrázek Karel, Dělnická tiskárna, Lidová tiskárna.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 189
Annotation: Poznámka k vydání nového čtvrtletního zpravodaje pro uměleckou knižní vazbu a související obory; kontakt: Prágr Vítězslav, Ing., Střední...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 4, s. 148-149
Annotation: O ilustracích: Kupka František, též o jeho spolupráci s: Sova Antonín, Machar Josef Svatopluk.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 6, s. 209-210
Annotation: Přehled výsledků soutěže o nejkrásnější české knihy za rok 1994.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 7/8, s. 288-289
Annotation: Rozbor knih J. F. z knihovnického a z knižně kulturního hlediska.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 7/8, s. 284-287; č. 9, s. 326-328
Annotation: O vzniku české bibliofilské knihy; v 1. části mj. o: Procházka Arnošt, Neumann Stanislav Kostka, Bouček Antonín, Dyrynk Karel, Bílek František,...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 12, s. 424-425; roč. 47, 1995, č. 1, s. 28-30
Annotation: Studie o tvůrcích soustředěných kolem revue Meditace a skupiny Sursum; v části 1 (č. 12/1994) zejm. o ilustracích: Bílek František; v části...
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 5, s. 159-160
Annotation: Nejkrásnější české knihy; o průběhu soutěže, převzato z katalogu výstavy vítězných knih v Památníku národního písemnictví, s přehledem...
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 5, s. 164-166
Annotation: O rozvoji českého knižního umění na počátku 20. stol.; mj. o časopisu Typografia a o organizátorské, propagační a tvůrčí činnosti: Dyrynk...
Article