By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 240-241
Annotation: Reakce na článek: Huberová Marie (Čtenář č. 6/1994) o brakové literatuře ve veřejných knihovnách; též příspěvek: Žáková Eva, Ad: Čtivo,...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 5, s. 167-168
Annotation: Kniha roku; úplný seznam oceněných knih.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 9, s. 282-293
Annotation: Mj. o zájmu o českou beletrii a literaturu pro děti.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 4, s. 123
Annotation: Glosa k anketě Kniha roku 92.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, s. 403-404
Annotation: Lada Josef; mj. citovány dopisy J. M. a zmíněn údajný návrh na druhý plakát "Pozor na výběr knih".
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 8/9, s. 271-272
Annotation: Průzkum provedla Národní knihovna.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 11, s. 374-375
Annotation: Úvaha nad jeho souborem Dvacet knihovnických pohádek, Rozpravy Aventina 2, 1926/27, s. 75-76.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 3, s. 82-84
Annotation: Arbesovo knihkupectví; rozhovor o vztahu mezi nakladatelem, knihkupcem a čtenářem.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 10, s. 340-342
Annotation: Úvaha nad výsledky dotazníkových průzkumů pubescentního čtenářství.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 2, s. 60-62
Annotation: O knihovně Libri prohibiti, soustřeďující samizdatovou a exilovou literaturu.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 10, říjen, s. 331-332
Annotation: O výsledcích výzkumu na školách Jihočeského kraje 1987-1989.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 1, leden - č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Seriál s příspěvky: Voit Petr, Kodex vyšehradský (č. 1), Lobkovický rukopis staročeské Kroniky tak řečeného Dalimila (č. 2); Boldan Kamil,...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 41, 1989, č. 8/9, srpen/září, s. 306-308
Article
14
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 41, 1989, č. 1, leden, s. 19-20; č. 2, únor, s. 48-50; č. 3, březen, s. 85-87; č. 4, duben, s. 120-122; č. 5, květen, s. 158-160
Annotation: O výsledcích výzkumu.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 4, duben, s. 98-99
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 3, březen, s. 92
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 11, listopad, s. 387-391
Annotation: S citací z literatury věnované v poslední době u nás i v zahraničí této otázce.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 10, říjen, s. 337-339
Annotation: O výsledcích sociologického výzkumu, podniknutého Státní knihovnou ČSR v letech 1982-1985.
Article