By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 4, 19. 4., s. 151
Annotation: Nekrolog knihovnice J. Sodomkové.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 1, 18. 1., s. 3
Annotation: Komentář k vládnímu dokumentu "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027".
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 1, 18. 1., s. 4-7
Annotation: Článek o vládním dokumentu "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027".
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 1, 18. 1., s. 8-9
Annotation: Komentář k vládnímu dokumentu "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027".
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 5, 18. 5., s. 184-185
Annotation: Referát o konferenci "Kniha ve 21. století", která probíhala ve dnech 11. 2. - 13. 2. 2020 v Opavě.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 387-390
Annotation: Článek o stavu informačních technologií a knihovnictví na konci 80. let a jejich proměnách po roce 1989.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 394-395
Annotation: Komentář k časopisu Čtenář a stavu knihovnictví před rokem 1989 a po roce 1989.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 2, 18. 2., s. 60-61
Annotation: Článek o blogu "Holkamodrookata", který autorka píše.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 438-439
Annotation: Referát o setkání knihovníků venkovských knihoven, které se uskutečnilo ve dnech 13. 9. - 15. 9. 2018 v Obecní knihovně v Rapotíně. Akci spoluzajišťovala...
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 453-455
Annotation: Rozhovor s knihovnicí B. Blažkovou.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 455
Annotation: Rozhovor s knihovnicí D. Vyorálkovou.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 460-462
Annotation: Medailon knihovníka A. Mouchy.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 392-394
Annotation: Medailony nositelů Medaile Z. V. Tobolky za rok 2018, jež byla udělena v rámci konference "Knihovny současnosti".
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 399
Annotation: Článek o časopise "Čtenář" v roce 1950.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 262
Annotation: Vzpomínky na působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 287-291
Annotation: Medailon knihovníka J. Thona.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 184-185
Annotation: Rozhovor s (bývalou) knihovnicí E. Drahošovou.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 2, 19. 2., s. 54-55
Annotation: Autorka se ve svém komentáři zmiňuje o časopise "Čtenář" a svých příspěvcích do tohoto časopisu.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 5, s. 167-170
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Připojeny přehledy Knihovnictví v Libereckém kraji (s. 170) a Krajská vědecká knihovna...
Article
20