By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 11, s. 400-402
Annotation: Referát o tvorbě České národní bibliografie a o jejím využívání.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 11, s. 402-403
Annotation: Česká uměleckohistorická bibliografie; referát o bibliografii zachycující českou literaturu z oblasti historie, teorie a metodologie výtvarného...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 11, s. 417-418
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 1, s. 36
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 6, s. 235-236
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 194
Annotation: Recenze; Kruh přátel knižní kultury.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 6, s. 235-236
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 7/8, s. 299-300
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 9, s. 336
Annotation: Poznámka o publikaci obsahující soupis německé literatury z českých zemí a Prahy za léta 1900-1925 a podrobnou literárně historickou bibliografii...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 1, s. 37
Annotation: Poznámka k vydání; autorka chybně uvedena jako: Páleníková Božena.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 6, s. 209
Annotation: Recenze; Národní knihovna.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 2, s. 43-44
Annotation: Referát přednesený na konferenci Knihovny současnosti '93, v němž je mj. zmíněna bibliografická databáze: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 2, s. 65
Annotation: Bibliografova výzva k poskytnutí časopisu Štika venkova, jenž vyšel v jediném ročníku 1920 v Praze za redakce: Nešvera Ladislav a v němž K....
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 11, s. 368-370
Annotation: Referát o ustavení sekce pro bibliografii při Sdružení knihoven ČR, vedoucí sekce: Bínová Jiřina; s výčtem bibliografické publikační činnosti...
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 5, s. 163-164
Annotation: O bibliografii v: Národní knihovna.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 9, s. 309
Annotation: Referát o pracovním jednání autorů retrospektivních bibliografií okresů Moravy.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 9, s. 311-312
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 10, s. 337-339
Annotation: Polemika s: Kyjovská Božena, Čtenář č. 2/1993; zejm. k regionální bibliografii.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 11, s. 383-384
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze SCetH 23, 1993, č. 49, 174 s.; bibliografie obsahuje části: Soupis příspěvků, Předmětový rejstřík, Soupis recenzovaných...
Article