By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 11, s. 414
Annotation: O knihovnách, zejm. v Kanadě.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 1, s. 2-8; č. 2, s. 42-47
Annotation: Zkrácený záznam přednášky pronesené na semináři Regionální literatura v knihovnách pořádaném Národní knihovnou ČR a Okresní knihovnou...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 2, s. 82-3. s. obálky
Annotation: Článek o počátcích historického knižního fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 9, s. 337
Annotation: Z. S. vypráví o svém vztahu ke knihovnám.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 11, s. 428
Annotation: Vzpomínková glosa o jeho vztahu ke knihovnám.
Article
6
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 10, s. 377-378
Annotation: Vzpomínka A. P. na knihovny, které za svého života poznal.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 227-229
Annotation: O historii a současnosti Knihovny: Národní muzeum.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 243-246
Annotation: Přehledová stať o českých zámeckých knihovnách, v nichž je zastoupena literatura alchymistická a kabalistická.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 1, s. 36-3. s. obálky
Annotation: O knihovně budované duchcovskou větví Valdštejnů.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 2, s. 72-3. s. obálky
Annotation: O křivoklátské knihovně.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 3, s. 108-3. s. obálky
Annotation: O rodové knihovně Metternichů.
Article
13
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 5, s. 180-3. s. obálky
Annotation: O knihovně Dietrichsteinů v Mikulově.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 280-3. s. obálky
Annotation: O knihovně vzniklé spojením knihovny Eggenberků a Schwarzenberků.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 9, s. 320-3. s. obálky
Annotation: O knihovně vybudované zejm. : Chotek Jan Rudolf.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 10, s. 360-3. s. obálky
Annotation: O knihovně na zámku Klášterec.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 11, s. 400-3. s. obálky
Annotation: O knihovně rodu von Kolowrat.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 12, s. 440-3. s. obálky
Annotation: O knihovně rodu Salm-Reifferscheidů.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 11, s. 368-370
Annotation: Referát o ustavení sekce pro bibliografii při Sdružení knihoven ČR, vedoucí sekce: Bínová Jiřina; s výčtem bibliografické publikační činnosti...
Article