By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 5, s. 190
Annotation: Výsledky 18. ročníku.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 59, 2007, č. 5, s. 145
Annotation: Zpráva s výsledky soutěže o nejoblíbenější dětskou knihu.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 6, s. 197-198
Annotation: Referát.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 3, s. 110-111
Annotation: Úvaha nad výběrem knih pro tzv. Zlatý fond literatury pro děti a mládež, připraveným Ústavem literatury pro mládež Pedagogické fakulty Masarykovy...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 170-171
Annotation: O metodě přípravy na prezentaci knih jako součást literární výchovy mládeže; autor je učitel českého jazyka a literatury.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 6, s. 235-236
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 9, s. 324-325
Annotation: Stať o významu pohádky na cit pro slovo a literární představivost dětského posluchače a čtenáře.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 4, s. 124-126; č. 5, s. 155-158; č. 6, s. 200-204; č. 7/8, s. 252-255; č. 9, s. 304-307; č. 10, s. 330-333
Annotation: Studie; mj. o: Karafiát Jan, Broučci; Mahen Jiří, Dvanáct pohádek (č. 6); Baar Jindřich Šimon, Hanýžka a Martínek; Háj Felix (vl. jm. Wagnerová...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 10, s. 340-342
Annotation: Úvaha nad výsledky dotazníkových průzkumů pubescentního čtenářství.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 4, duben, s. 118-119
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 3, březen, s. 92
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 3, březen, s. 91-92
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 12, prosinec, s. 435
Annotation: Uspořádána byla v Galerii Albatros 8. 10-5. 11.; IBBY.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 1, leden - č. 10, říjen, Příloha, s. 29-62
Annotation: Pokračování volné přílohy z minulého ročníku.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 37, 1985, č. 6, čereven - č. 12, prosinec, s. 1-28
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 36, 1984, č. 6, červen, s. 1-4 - č. 12, prosinec, Příloha, s. 25-28
Annotation: Studie.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 35, 1983, č. 11, listopad, s. 385-386
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 35, 1983, č. 11, listopad, s. 375-377
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 32, 1980, č. 12, prosinec, s. 391-393
Annotation: O výsledcích průzkumu mezi třináctiletými až čtyřiadvacetiletými.
Article