By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 7/8, s. 280-282
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelského a softwarového domu Leda, vydávajícího jazykové učebnice, jazykové a naučné slovníky v knižní a multimediální...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 9, s. 331-332
Annotation: Recenze; též o dalších publikacích nakladatelství Scientia: Malý slovník literárních pojmů, zpracovali Křivánek Vladimír, Kupcová Helena;...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 10, s. 372-374
Annotation: Florian Josef; o jeho edici Dobré dílo a jejím výtvarném zpracování.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 5, s. 194-195
Annotation: Recenze diplomové práce: Tomancová Monika, věnované historii nakladatelství Fr. Borový v letech 1928-1938.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 2, s. 62-64
Annotation: Stať o vydavatelské činnosti A. P. : měsíčník Moderní revue, Knihovna Moderní revue; též o výtvarné práci pro MR: Hlaváček Karel.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 3, s. 114-117
Annotation: Stať o vydavatelské činnosti S. K. N. (Nový kult, Knihovna revolucionářů), Neumannová Kamila (Knihy dobrých autorů); mj. též o: Gellner František,...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 5, s. 162
Annotation: Glosa zmiňující tradici vydávání popularizujících knížek; mj. : Bačkovský Jindřich - Československé knihkupectví, antikvariát a nakladatelství.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 9, s. 313-314
Annotation: Glosa; Aleš Mikoláš - o jeho obálkách ke spisům K. V. R. vydávaným od 90. let minulého století nakladatelstvím: Šimáček F.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 12, s. 432-433
Annotation: O vydání knihy u nakladatele: Vilímek Josef Richard, zejm. o jednání s vlastníkem autorských práv, autorovým synem Ugem De Amicis.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 247
Annotation: Glosa k výročí vydání prvních sešitů B. Kočího malého slovníku naučného; též základní údaje o knihkupci a nakladateli B. K.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, s. 410-411
Annotation: Recenze katalogu k výstavě konané v říjnu 1993 ve Výstavní síni České spořitelny v Praze; Topič František.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 1, s. 16-18
Annotation: Rozhovor o vydavatelské praxi v Anglii a u nás a o jeho nakladatelství Rozmluvy.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 1, s. 27
Annotation: Z historie: Vilímkovo nakladatelství; Vilímek Josef Richard.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 5, příl. Představujeme nové nakladatelské podniky, s. 17-20
Annotation: Profil nakladatelství Orbis Pictus.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 5, s. 169-172; č. 6, s. 195-197
Annotation: Z knihy P. K. Z historie české knihy, jejíž vydání připravuje nakladatelství Svoboda.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 6, příl. Představujeme nové nakladatelstké podniky., s. 21-24
Annotation: Profil nakladatelství Fortuna, zaměřeného na vydávání učebnic, příruček a slovníků.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 7, příl. Představujeme nové nakladatelské podniky, s. 25-26
Annotation: O nakladatelství LASER, zaměřeném zejm. na sci-fi; též stať o Nakladatelském konzorciu ALTAR, Ruská 60, 101 00 Praha 10 (s. 27-28 přílohy).
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 8/9, příl. Představujeme nové nakladatelské podniky, s. 29-32
Annotation: O nakladatelství Portál a o jeho edičním plánu; 2. část článku informuje o nakladatelství Jota, Bílého 8, 602 00 Brno.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 11, příl. Představujeme nové nakladatelské podniky, s. 39-40
Annotation: Profil nakladatelství Svět křídel.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 12, příl. Představujeme nové nakladatelské podniky., s. 41-44
Annotation: O Nakladatelství a vydavatelství Ivo Železný; (Železný Ivo); mj. o edici Večery pod lampou a o časopisu Rodokaps.
Article