By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 12, prosinec, s. 265-269
Annotation: Článek shrnuje výsledky druhé pětiletky v různých oblastech (hospodářství, kultura atd.). Následují články, které se speciálně věnují...
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 12, prosinec, s. 272-279
Annotation: Po úvodním článku Hany Martínkové shrnujícího situaci knihoven v této oblasti (upozorňuje na problémy knihoven, uvádí statistiky - počet...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 11, listopad, s. 250-254
Annotation: Po úvodním článku J. Hrubého shrnujícího situaci knihoven v této oblasti následují dílčí články zaměřující se na určitou oblast či...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 10, říjen, s. 225-226
Annotation: Článek popisuje, jak se knihovníci snaží přimět rodiče k četbě odborné literatury zaměřené na výchovu dětí.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 10, říjen, s. 222-224
Annotation: Krátký článek se věnuje kampani, jejímž cílem je vypracování nových organizačních řádů lidových knihoven.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 10, říjen, s. 232-233
Annotation: Po úvodním článku (nepodepsaný) shrnujícího situaci knihoven v této oblasti následují dílčí články zaměřující se na určitou oblast...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 10, říjen, s. 217-218
Annotation: Článek ředitele Státní pedagogické knihovny J. Á. Komenského se zaměřuje na funcki žákovkých knihoven a dětských oddělení v lidových...
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 10, říjen, s. 220-221
Annotation: Článek se zaměřuje na spolupráci těchto dvou institucí, speciálně na otázku jak s úspěchem organizovat mimočítankovou četbu žáků.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 9, září, s. 203
Annotation: Text prezentuje nové podmínky této soutěže, které vyplynuly z usnesení Ústředního výboru V ČSM.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 9, září, s. 198-202
Annotation: Po úvodním článku J. Pancíře shrnujícího situaci knihoven v této oblasti (upozorňuje na problémy knihoven, uvádí statistiky - počet knihoven,...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 8, srpen, s. 189
Annotation: Knihovnice z Hamer na Šumavě informuje o fungování tamní knihovny a problémech, se kterými se potýká.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 7, červenec, s. 148
Annotation: Článek psaný k příležitosti 10. výročí soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu se zaměřuje na problémy jejího dalšího rozvoje, opírá...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 7, červenec, s. 152-158
Annotation: Medailony oceněných knihoven v rámci soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 6, červen, s. 140-141
Annotation: Zaměstnankyně Okresní lidové knihovny v Kadani se zaměřuje na práci knihovny s Rómy, zejména s dětmi, na ně se knihovna zaměřuje především.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 4, duben, s. 75-79
Annotation: Článek se zaměřuje na otázku možné pomoci knihoven při volbě do národních výborů.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 4, duben, s. 80-81
Annotation: Zamyšlení J. Sekery nad vztahem čtenáře a spisovatele.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 4, duben, s. 86-87
Annotation: Článek informuje o zaměstnankyních, které pracují v drůbežářské farmě v Nýrsku a soutěží o titul Brigády socialistické práce, k jehož...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 3, březen, s. 54-55
Annotation: Článek R. Málka se zaměřuje na práci knihoven, možné aktivity, které mohou nabídnout čtenářům v době oslav patnáctého výročí osvobození...
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 2, únor, s. 34-37 - č. 11, listopad, s. 245-248
Annotation: Vyjádření čtenářů, kulturních pracovníků, knihovních inspektorů ad. k otázce práce se zemědělskou literaturou. Diskuse je shrnuta v závěrečném...
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 2, únor, s. 41
Annotation: Knihovnice z Okresní lidové knihovny v Kadaní popisuje své zkušnosti s anketou dětských čtenářů, kterou zde již po několikáté připravují.
Article