By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 7/8, s. 304-3. s. obálky
Annotation: O novinové a letákové formě sdělování od 15. do 17. století.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 9, s. 344-3. s. obálky
Annotation: O středověké a raně novověké literatuře s cestopisnou tematikou.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 1, s. 40-3. s. obálky
Annotation: Stať o prvních rukopisných a tištěných herbářích u nás.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 2, s. 80-3. s. obálky
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 4, s. 160-3. s. obálky
Annotation: Stať; kromě literárně činného J. D. (též Skála z Doubravky Jan) zmíněni biskup Thurzó Stanislav, tiskaři Olivetský z Olivetu Jan, Günther...
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 200-3. s. obálky
Annotation: O kronikách obecně, jako příklad zmíněna Dalimilova kronika a předmluva k jejímu vydání z roku 1786 od: Procházka František Faustin.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 6, s. 240-3. s. obálky
Annotation: Mj. o: Černý Jan, Spis o nemocech morních, 1506.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 11, s. 416-417
Annotation: Recenze sborníků ze 3. - 5. odborné konference; další ročníky vydalo Sdružení knihoven, Brno 1995 (143 s.), Brno 1996 (111 s.).
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 3, s. 122-3. s. obálky
Annotation: O nejstarším rukopisu historického fondu SVK v Olomouci, pocházejícím z 2. poloviny 11. stol. a obsahujícím latinský text evangelií.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 5, s. 202-3. s. obálky
Annotation: Stať.
Article
11
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 7/8, s. 299-300
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 7/8, s. 306-3. s. obálky
Annotation: O prvních moravských tiscích: Agenda Olomucensis, Brno 1486; Kronika uherská Johanna de Thurócz, Brno 1488; Canis Johannes Jacobus, De modo studenti...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 9, s. 346-3. s. obálky
Annotation: O tiskařských památkách z konce 15. a ze 16. století ve fondu SVK Olomouc.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 11, s. 440-3. s. obálky
Annotation: O B. P. a o jeho knize.
Article
16
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 4, s. 162-3. s. obálky
Annotation: Stať o: Bible olomoucká a Bible boskovická.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 243-246
Annotation: Přehledová stať o českých zámeckých knihovnách, v nichž je zastoupena literatura alchymistická a kabalistická.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 1, s. 36-3. s. obálky
Annotation: O knihovně budované duchcovskou větví Valdštejnů.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 2, s. 72-3. s. obálky
Annotation: O křivoklátské knihovně.
Article