By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 285-286
Annotation: Přehled biografických údajů českých a světových spisovatelů a událostí, které se odehrály v roce 1918 v české a světové literatuře.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 35
Annotation: Medailon bibliografa, knihovníka a v letech 1972-2010 ředitele Moravské zemské knihovny J. Kubíčka.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. [2]
Annotation: Úvodník.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 6, s. 238
Annotation: Biografické poznámky.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 1, s. 37
Annotation: Biografické poznámky; mj. o B. Hrabalovi a B. Říhovi.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 9, s. 312-315
Annotation: Rozhovor s ředitelem Středočeské knihovny v Kladně u příležitosti 120. výročí jejího založení. V souvislosti s kladenskou literární kulturou...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 10, s. 378
Annotation: Biografické poznámky; mj. o K. Sabinovi a E. Krásnohorské.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 12, s. 460
Annotation: Biografické poznámky.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 11, s. 400-401
Annotation: Článek o akcích, které proběhly 15. 6. 2017 v Národní knihovně k připomenutí Skorinova překladatelského a nakladatelského díla. S fot. ministra...
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 11, s. 418-419
Annotation: Medailonky.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 7/8, s. 294-295
Annotation: Biografické poznámky.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 3, s. 117
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 7/8, s. 294-295
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 6, s. 237
Annotation: Stručné biografické poznámky. Mj. o uvedených autorech.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 11, s. 417
Annotation: Stručné biografické poznámky. Mj. o uvedených autorech.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 12, s. 461
Annotation: Stručné biografické poznámky; mj. o uvedených autorech.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 1, s. 37
Annotation: Biografické poznámky; mj. o uvedených autorech.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 2, s. 72-73
Annotation: Článek o křtu knihy L. Švorce a o výstavě jeho fotografií.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 3, s. 117
Annotation: Medailonky; mj. o V. Čtvrtkovi.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 4, s. 157
Annotation: Biografické poznámky.
Article