By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 7/8, 30. 7., s. 272-273
Annotation: Článek o výstavách autorčiných komiksů. Výstavy se přesunují mezi knihovnami.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 9, 14. 9., s. 329-331
Annotation: Článek o J. A. Komenském a o výstavě "KOMenský v KOMiksu".
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 7/8, 31. 7., s. 258-260
Annotation: Článek o J. A. Komenském a o výstavě "KOMenský v KOMiksu".
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. 313
Annotation: Zpráva o knize J. Kubíčka "Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích", jež byla prezentována při zahájení výstavy "Jiří Mahen...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 253
Annotation: Zpráva o výstavě "Skácelové - ke kořenům", již pořádá Památník písemnictví na Moravě od dubna do konce října 2019.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o výstavě "200 let České čtenářské společnosti radnické", která od 10. 10. 2018 probíhá ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 11, s. 393
Annotation: Článek o výstavě "Slabikáře z celého světa - ze sbírky prof. Josefa Kubálka", kterou v létě 2017 uspořádalo Muzeum klasického knihařství...
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 11, s. 400-401
Annotation: Článek o akcích, které proběhly 15. 6. 2017 v Národní knihovně k připomenutí Skorinova překladatelského a nakladatelského díla. S fot. ministra...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 7/8, s. 276
Annotation: Zpráva o výstavě v rajhradském klášteře, uspořádané na počest 100. výročí narození J. Kainara.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 7/8, s. 252-255
Annotation: Článek o výstavě Komu asi patřila?, kterou uspořádala Knihovna Národního muzea v prostorách Českého muzea hudby (4.12. 2015-6. 3. 2016) a informace...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 4, s. 153
Annotation: Zpráva o výstavě Dálky s vůní sakury : Japonsko očima první české cestovatelky kolem světa (Muzeum ve Šlapanicích, 17. 10. 2014-1. 3. 2015).
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 2, s. 72-73
Annotation: Referát o výstavě Kniha v české nakladatelské reklamě (Malá galerie Středočeské vědecké knihovny v Kladně, 7. 1.-17. 2. 2015), kterou připravil...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 12, s. 434
Annotation: Článek o výstavě Knihy vázané srdcem (Městská knihovna v Lokti, 21. 8.-29. 9. 2013).
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 2, s. 52
Annotation: Článek o spolupráci středočeských knihoven s Památníkem K. Čapka, který zapůjčuje putovní výstavy. Nabídka výstav Památníku je otištěna...
Article
15
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 4, s. 142-143
Annotation: Rozhovor s ředitelkou společnosti Svět knihy o programu festivalu, pozvaných hostech a Ceně J. Theinera.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 9, s. 308-310
Annotation: Referát o veletrhu s tématem Knihy nejen na dovolenou.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 11, s. 391
Annotation: Zpráva o výstavě méně známých prací C. Boudy vztahujících se ke knize (Středočeská vědecká knihovna v Kladně).
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 12, s. 450
Annotation: Referát o výstavě.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 6, s. 231-232
Annotation: Článek o festivalu, jehož letošní motto bylo Literatura napříč generacemi. Odborným garantem festivalu byl A. Bajaja.
Article