By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 9, 14. 9., s. 313
Annotation: Článek o Obecní knihovně Těšany.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 9, 14. 9., s. 322-324
Annotation: Článek.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 7/8, 31. 7., s. 266-267
Annotation: Článek o Obecní knihovně Moravany.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 5, 18. 5., s. 182-183
Annotation: Článek o Obecní knihovně ve Stříbrných Horách.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 68-70
Annotation: Článek o veřejných knihovnách v Karlových Varech v 19. století a v období první republiky.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 71-72
Annotation: Článek o historii Městské knihovny v Chebu, která byla otevřena v roce 1911.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 73
Annotation: Zpráva o počátcích Veřejné knihovny v Toužimi, která byla založena roku 1909.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 406-407
Annotation: Článek o působení knihovníka S. Rambouska ve funkci ředitele České veřejné knihovny v Jihlavě v letech 1921-1937.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 373
Annotation: Výpisky z obecní kroniky Bystřice pod Hostýnem z let 1921-1936, které se týkají obecní veřejné knihovny.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 369-370
Annotation: Článek o historii knihoven a čtenářských spolků na Valašsku.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 371-373
Annotation: Článek o Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně v letech 1918-1940.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. 321-323
Annotation: Článek o Obecní knihovně v Horní Vsi na Vysočině.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 250-252
Annotation: Článek o knihovním zákoně o veřejných obecních knihovnách, který nabyl účinnosti 30. 7. 1919 a platil do roku 1959.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 290-291
Annotation: Článek o české a německé knihovně ve Smržovce v období první republiky a během druhé světové války.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 292-293
Annotation: Článek o knihovnách na Jablonecku v období první republiky a během druhé světové války.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 294-295
Annotation: Článek o historii Obecní knihovny v Benešově u Semil od 19. století do současnosti.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 188-190
Annotation: Článek o knihovnách a knihovnictví v Olomouci od konce 19. století do současnosti.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 113
Annotation: Zpráva o popularizačních besedách "Rok vědy a techniky", které budou v letošním roce probíhat v Masarykově veřejné knihovně Vsetín.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 86-88
Annotation: Článek.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 107-109
Annotation: Článek o historickém vývoji veřejných knihoven pro polskou národnostní menšinu v Moravskoslezském kraji od první republiky po současnost.
Article