By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 6, 14. 6., s. 232-233
Annotation: Nekrolog J. Vlčka.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 29-30
Annotation: Článek o historii knihoven v Královéhradeckém kraji.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 32-33
Annotation: Článek o historii knihovny v Malých Svatoňovicích v 19. a první polovině 20. století.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 36-38; č. 2, 18. 2., s. 76-78; č. 3, 18. 3., s. 116-118; č. 4, 15. 4., s. 156-158; č. 5, 20. 5., s. 196-198; č. 6, 17. 6., s. 236-238; č. 7/8, 31. 7., s. 296-298; č. 9, 16. 9., s. 334-336; č. 10, 17. 10., s. 374-376; č. 11, 18. 11., s. 412-414; č. 12, 16. 12., s. 462-464; roč. 72, 2020, č. 1, 20.1., s. 36-38; č. 2, 17. 2., s. 74-76; č. 3, 16. 3., s. 116-118
Annotation: Seriál o českých knihovnách.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 285-286
Annotation: Přehled biografických údajů českých a světových spisovatelů a událostí, které se odehrály v roce 1918 v české a světové literatuře.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 186-188
Annotation: Článek o akci "Noc s Andersenem".
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 2, 19. 2., s. 75-77; č. 3, 19. 3., s. 115-117; č. 4, 19. 4., s. 154-156; č. 5, 21. 5., s. 194-196; č. 6, 18. 6., s. 235-237; č. 7/8, 31. 7., s. 292-294; č. 9, 17. 9., s. 336-338
Annotation: Seriál o fantasy a sci-fi literatuře.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 2, s. 77
Annotation: Biografické poznámky; mj. o uvedených autorech.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 2, s. 52
Annotation: Článek o spolupráci středočeských knihoven s Památníkem K. Čapka, který zapůjčuje putovní výstavy. Nabídka výstav Památníku je otištěna...
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 4, s. 152-154
Annotation: Článek o výstavách.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 8/9, srpen/září, s. 286-288
Annotation: Rozhovor s autorkou vydané knihy Čapci a jejího připravovaného pokračování Ladění pro dvě struny; Čapek Karel, Čapek Josef.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 30, 1978, č. 10, říjen, s. 371
Annotation: O provedené reinstalaci muzea.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 3, březen, s. 84-86
Annotation: O vztahu bratří Čapků k S. K. Neumannovi v zrcadle vzájemné korespondence s ním.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 3, březen, s. 69.
Annotation: Článek o životě a díle J. Čapka.
Article