By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 6, 14. 6., s. 232-233
Annotation: Nekrolog J. Vlčka.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 29-30
Annotation: Článek o historii knihoven v Královéhradeckém kraji.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 32-33
Annotation: Článek o historii knihovny v Malých Svatoňovicích v 19. a první polovině 20. století.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 12, 16. 12., s. 468
Annotation: Biografické poznámky.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 36-38; č. 2, 18. 2., s. 76-78; č. 3, 18. 3., s. 116-118; č. 4, 15. 4., s. 156-158; č. 5, 20. 5., s. 196-198; č. 6, 17. 6., s. 236-238; č. 7/8, 31. 7., s. 296-298; č. 9, 16. 9., s. 334-336; č. 10, 17. 10., s. 374-376; č. 11, 18. 11., s. 412-414; č. 12, 16. 12., s. 462-464; roč. 72, 2020, č. 1, 20.1., s. 36-38; č. 2, 17. 2., s. 74-76; č. 3, 16. 3., s. 116-118
Annotation: Seriál o českých knihovnách.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 420
Annotation: Biografické poznámky.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 285-286
Annotation: Přehled biografických údajů českých a světových spisovatelů a událostí, které se odehrály v roce 1918 v české a světové literatuře.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 6, 18. 6., s. 215-216
Annotation: Článek o korpusové lingvistice, Českém národním korpusu a Ústavu Českého národního korpusu, který vytváří též autorské korpusy vybraných...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 186-188
Annotation: Článek o akci "Noc s Andersenem".
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 2, 19. 2., s. 75-77; č. 3, 19. 3., s. 115-117; č. 4, 19. 4., s. 154-156; č. 5, 21. 5., s. 194-196; č. 6, 18. 6., s. 235-237; č. 7/8, 31. 7., s. 292-294; č. 9, 17. 9., s. 336-338
Annotation: Seriál o fantasy a sci-fi literatuře.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 12, s. 455
Annotation: Z českých autorů připomenuti uvedení autoři.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 7/8, s. 262-268
Annotation: Představení projektu "Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví"...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 2, s. 52
Annotation: Článek o spolupráci středočeských knihoven s Památníkem K. Čapka, který zapůjčuje putovní výstavy. Nabídka výstav Památníku je otištěna...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, 2009, č. 4, s. 157
Annotation: Zpráva o elektronickém zpřístupnění kompletního díla K. Čapka na webu Městské knihovny v Praze.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 2, s. 58-60
Annotation: Závěrečná část přehledu je ukončena stručným výčtem českých autorů a jejich děl, která byla v rozmezí od 80. let přeložena do španělštiny...
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 3, s. 82-83; č. 4, s. 110-111; č. 5, s. 147-148; č. 6, s. 188-189
Annotation: Vzpomínky na zpracovávání bibliografií J. Haška, K. Čapka a K. Poláčka.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 50, 1998, č. 2, s. 63-64, obálka s. 3
Annotation: O Čapkově osobnosti na základě grafologického rozboru jeho rukopisu.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 4, s. 131-133
Annotation: Recenze; k ukončení Spisů.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, s. 415-416
Annotation: Recenze; v publikaci též o pobytu: Čapek Karel v Chýších.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 4, s. 123-125
Annotation: O díle autorů: Čapek Karel, Křesťan Rudolf, Kvačková Radka, Vaculík Ludvík.
Article